Siguranța unui trai mai bun pentru fiecare botoșănean!

Doina Federovici Președinte Consiliul Județean Botoșani

Program

1 SĂNĂTATE PENTRU BOTOȘANI

Spital județean la norme europene - Îmbunătățirea sistemului de finanțare a Spitalului Județean în vederea continuării dotărilor cu aparatură medicală avansată pentru toate secțiile interioare și exterioare, inclusiv cu mamografe digitale pentru prevenirea cancerului la sân și modernizarea saloanelor de spital, precum și a continuării construcției de locuințe de serviciu pentru medici.

Creșterea calității serviciilor medicale prin suplimentarea numărului de posturi pentru personalul medical și prin oferirea condițiilor optime de tratament, cazare și masă și saloane curate. Respectarea cu strictețe a tuturor regulamentelor și normelor de funcționare, etice și profesionale având ca obiectiv principal îmbunătățirea respectului față de pacient.

2 EDUCAȚIE PENTRU BOTOȘANI

Continuarea modernizărilor de unități școlare din subordinea Consiliului Județean și dotarea sălilor de clasă cu echipamente didactice. Burse pentru elevii din învățământul special. Stimulente financiare pentru elevii și profesorii cu rezultate de excepție la olimpiadele și concursurile școlare, precum și la examenele naționale.

Păstrarea tinerilor în Botoșani prin specializarea acestora pe domenii de activitate de interes județean în parteneriat cu operatorii economici din județ, cu scopul formării profesionale și dobândirea unei meserii, prin intermediul Școlii profesionale în sistem dual.

3 ACCES LA UTILITĂȚI PUBLICE PENTRU BOTOȘĂNENI

Acces la rețelele de utilități publice de apă, canalizare, gaze naturale și energie electrică în localitățile din județ prin înființarea de noi rețele, extinderea celor existente sau înlocuirea branșamentelor vechi, în parteneriat cu primăriile din județ.

“Conducta de Nord” – sistem de alimentare cu apă pentru localitățile din zona de nord a județului.

4 INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ JUDEȚEANĂ

Continuarea și finalizarea asfaltărilor începute de PSD pe drumurile județene.

5 BANI EUROPENI PENTRU BOTOȘANI

Compartiment dedicat pentru: identificarea tuturor surselor de finanțare europeană sau externă; elaborarea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene; elaborarea și implementarea proiectelor finanțate prin alte programe externe.

Continuarea procedurilor legale și administrative pentru implementarea Programului Național Pilot de dezvoltare a județului Botoșani prin mecanismul ITI – Țara de Sus (Investiții Teritoriale Integrate), proiect inițiat și susținut de parlamentarii PSD.

6 SOLUȚII PENTRU AGRICULTURA BOTOȘĂNEANĂ

Sprijinirea fermierilor, cooperativelor și asociațiilor agricole din județ în vederea înființării de unități de colectare, depozitare, procesare și comercializare pentru produsele agro-alimentare ale producătorilor locali, precum și de centre de achiziționare animale..

7 ADUCEREA JUDEȚULUI BOTOȘANI PE HARTA TURISTICĂ A ȚĂRII

Crearea, dezvoltarea și finanțarea în Parteneriat Public-Privat a traseelor turistice pe domenii de interes care vor promova județul Botoșani. Valorificarea și interconectarea principalelor domenii turistice județene: Ecumenic, Personalități marcante, Istorie și cultură, Meșteșuguri și produse locale. Promovarea județului și prin capitalul uman - “Ambasadorii Botoșaniului”.

8 INVEST BOTOȘANI

Punct de informare privind mediul de afaceri local și zonal și organizarea de întâlniri lunare între reprezentanții mediului de afaceri și cei ai Consiliilor Locale și ai Consiliului Județean, în vederea identificării de noi oportunități pentru investiții în județ.

Parcuri Industriale funcționale cu scopul de a susține mediul de afaceri botoșănean, prin accesarea fondurilor guvernamentale și europene în Parteneriat Public-Privat.

9 MEDIU ÎNCONJURĂTOR SĂNĂTOS

Dezvoltarea sistemului integrat de management al deșeurilor.

10 CULTURĂ, CULTE, TINERET ȘI SPORT

Finanțări nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului Consiliului Județean Botoșani precum și atragerea de fonduri europene pentru activități non-profit de interes județean.